Behandelingen

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.
Wij hebben hiervoor speciaal een aantal VIP behandelingen. Deze leggen wij graag aan u voor.
Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico’s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het restaureren van een kies. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u graag over de kosten. Indien u wenst kunt u een begroting krijgen van de behandeling(en). Bij een behandeling vanaf € 150.00 krijgt u een in ieder geval een begroting op papier of digitaal van ons mee.  Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 3-6 weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontische behandeling / Tandtechnicus / Endodontologie / Parodontologie / Behandeling van patiënten met angst / Gnatologie. Meeste behandelingen kunnen in onze eigen praktijk plaatsen vinden.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.